Dezinfekce

znamená ničení mikroorganizmů.

Provádíme

  • Ničení virů a bakterií v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí.
  • Nemocnice, výroba potravin a léčiv, živočišná výroba.

  • Provádíme i dezinfekci zamezení šíření COVID-19 Koronavirus.